GESTRA Disc check valve high-pressure RK 49

Disc check valve / high-pressure / spring RK 49 GESTRA AG

For special applications
The RK 49 is suitable for liquid, gas and steam.

The temperature range extends up to 550 °C and the pressure range is designed for PN 63 to PN 160, or ASME Class 400 to 900.

For installation in any position.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *