GESTRA Disc check valve high-pressure RK 16 series

Disc check valve / high-pressure / stainless steel RK 16 series GESTRA AG

The DISCO® is a Non-Return Valves intended for Special Applications. RK16, RK26 A is for hostile media and temperatures down to -200°C. RK49A is for extreme pressure (160 bar) and temperatures up to 550°C. RK29 is intended for extreme pressure and special tasks.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *